Οδηγός Handshakes Walkthrough στο Steam — 2023Το Handshakes είναι ένα παιχνίδι παζλ Sokoban, το οποίο είναι απλό αλλά δύσκολο.Πρέπει να καθοδηγήσετε δύο χέρια μέσα από παζλ που έχουν αναπτυχθεί για να κολοβώνουν και όχι να απογοητεύουν.Το όνειρό τους είναι να πετύχουν μια ζεστή και σταθερή χειραψία.Μπορείτε να παίξετε μόνοι σας ή να μοιραστείτε το πληκτρολόγιό σας με έναν φίλο.Υπάρχουν πάνω από 30 παζλ για να λύσετε για να τεντώσετε τον εγκέφαλό σας.Αυτό το άρθρο περιέχει α Οδηγός περιήγησης για χειραψίες στο Steam για 00 έως 29, ένα παιχνίδι παζλ Sokoban.

Εισαγωγή

Υπόμνημα εισαγωγής:

Αριστερά: = WASD (Είσοδος με το αριστερό χέρι)
Δεξιά: = Πλήκτρα βέλους (Εισαγωγή με το δεξί χέρι)

Όλες οι είσοδοι εμφανίζονται ως U D L R:

U = ΠΑΝΩ
D = ΚΑΤΩ
L = ΑΡΙΣΤΕΡΑ
R = ΣΩΣΤΟ

00 – 09

0
Αριστερά: URRRD DLDDR
Δεξιά: ULLLD DRDDL LLL

1
Δεξιά: LLDUL LLL
Αριστερά: R

2
Δεξιά: LLLL
Αριστερά: RRRRUR

3
Αριστερά: DRDRR DDUUL
Δεξιά: ULLDD DDLLU LULDU RDLL

4
Δεξιά: ULDUR DLDUD LL

5
Αριστερά: Μαργαριτάρι
Δεξιά: RRUUU ULLLR RRDD
Αριστερά : RRRRU ULLLR RRDDL LLUUL LRRDD RRRRR
Δεξιά: Λ

6
Δεξιά: BONE
Αριστερά: RRDDD DD
Σωστά: ΕΣΥ
Αριστερά: RRDDD LL
Δεξιά: DDLLL
Αριστερά: RRDDD R

7
Δεξιά: LD
Αριστερά: RRRRR
Δεξιά: ULLLU UDDLL
Αριστερά: RRDDR

8
Αριστερά: LULLD LL
Δεξιά: RR
Αριστερά: RRURR DLLLR RDDDR
Δεξιά: Λ

9
Δεξιά: Λ
Αριστερά: RRR
Δεξιά: RDDDD LUDRU LUUDD
Αριστερά: RRRR

10 – 19

10
Δεξιά: RULRD LUUUU
Αριστερά: UUUUD DDLL
Δεξιά: DDLDU RDDLL LLLRR R
Αριστερά : RRDRR ULRDL ULLRR RR
Δεξιά: LL

έντεκα
Δεξιά: UUU
Αριστερά: DRRRR DDLLL L
Σωστά: ΕΣΥ
Αριστερά: DRRRU URRR
Δεξιά: Λ

12
Δεξιά: Δ
Αριστερά: RRR
Δεξιά: UD
Αριστερά: RRR
Δεξιά: ULLLU
Αριστερά: DDD
Δεξιά: UUDDD LL
Αριστερά: UR

13
Αριστερά: Λ
Δεξιά: LL
Αριστερά: RU
Δεξιά: LLLLD SMELL

14
Αριστερά: Δ
Δεξιά: LLLDL LU
Αριστερά: URURD UL
Δεξιά: UUUUL LL
Αριστερά : DRRRR ULRDL ULLRR RR
Δεξιά: UUUUL

δεκαπέντε
Δεξιά: URRDD LDURU ULLD
Αριστερά: DRRRU DL
Δεξιά: RRDDL LDL

16
Αριστερά: Λ
Δεξιά: ULLLU U
Αριστερά : RUUUU RRRRD LRULD LRULL LDDDD L
Δεξιά: ULLLU U
Αριστερά: RL
Δεξιά: ULLLU U
Αριστερά : RUUUU RRRLD RLULL DRLDD DDRRR R
Δεξιά: DLL

17
Δεξιά: ULLLD
Αριστερά: DRRRU U
Δεξιά: RRDD DLDDL L
Αριστερά: LLLDD DRRRR R

18
Αριστερά: UUUR
Δεξιά: DULLL LLLDD RRRRR LLLLL UURRR RRDDD DLLLL UDRRR RUULL DULLL LRRDD RRRRL LLLLL LL
Αριστερά: LDDDD DRR

19
Αριστερά: RR
Δεξιά: DDDDD L
Αριστερά: LR
Δεξιά: LLDDL L
Αριστερά : LLULU UURRD DDUUU LLDDD RDRUU URRUU RR

20 – 29

είκοσι
Αριστερά: DDRRR LLLRR R
Δεξιά: LLL

είκοσι ένα
Αριστερά: R
Δεξιά: LLDLL LLRRR RURRD DDLLD LUL
Αριστερά: RDRRR R
Δεξιά: Λ
Αριστερά: LLLLU LLDDD RRRLD RLULL UUURR URRRR RR
Δεξιά: LUL

22
Δεξιά: DLLL
Αριστερά: ΘΑΜΠΗ
Δεξιά: UULLL
Αριστερά : RUUUD DDRRU RR
Δεξιά: UUL

23
Αριστερά : ULLDD RDRRR UDLLL ULUUR UURRR RRRD
Δεξιά: RRRU

24
Δεξιά: DLLLL LL
Αριστερά: RRRU
Δεξιά: RLRL
Αριστερά: RRRUD LLL
Δεξιά: RRLRR RLRRR UULLL LL
Αριστερά: RR

25
Αριστερά: UURDU LDDRU U
Δεξιά: LDDLL L
Αριστερά: DDRRR RRRLL LLLLU UDDRR RRRR
Δεξιά: LLL

26
Αριστερά : LLDDL LRRUU RR
Δεξιά: DDRRU DLL LLLRR RRRR
Αριστερά: UURRR RRRRL L
Δεξιά: UUDDL LL
Αριστερά: DULLL LLDLL DDRDR R
Δεξιά: DLLLL

27
Δεξιά: URRRR RDLRU RRRDL LRRUL LLLLL LLLUL URRRR LLLLD RDRRR RRDRL ULLD
Αριστερά: RRR
Δεξιά: URRDL RU
Αριστερά: RRRR
Δεξιά: RRDL LRRUR RRUUU LDURD DDLLL LLDRR RRRUU ULDUR DDLLL RRRDL LLLLU LLDRR RRULL RRDLL URRRR DLLRR UUULL L
Αριστερά: RR

28
Δεξιά: RUR
Αριστερά: LULDD D
Δεξιά: LDLLD LUDRR DLRUL URRDR U
Αριστερά: UUURD RRDRU D
Δεξιά: DD
Αριστερά: LULLL DRRRL LLDDD RRRRR R
Δεξιά: DDLLL LL

29
Αριστερά: DRDD
Δεξιά: URRRR
Αριστερά: U
Δεξιά: LDDLL
Αριστερά: RDU
Δεξιά: LLULL L
Αριστερά: UUDDL ULULL UUURR RRRR
Δεξιά: DURRR UUULL LLL

βιβλιογραφικές αναφορές

  1. Ήδη στο Steam
  2. Bear19 στο Steam
  3. Bloupeuh στο Steam
  4. Senen στο Steam

Περαιτέρω ανάγνωση

Unsolved Case Walkthrough Guide

Garten of Banban Walkthrough Οδηγός

A Little to the Left Walkthrough Οδηγός